Tarixçə

CN Co LTD şirkəti  təxribatlı və təhribatsız müayinə  şirkətidir.
Bu şirkətin məqsədi Azərbaycan və beynəlxəlq sənayesində dağıdıcı və qeyri-dağıdıcı üsullarla test və müayinəsini həyata keçirməkdir
CN Co. LTD şirkəti 1973-cü ildə  “Azərneftkimyazavodremont” trestinin, Azərbaycan Respublikası  Dövlət Neft şirkəti-nin, tərkibində yaradılmış “Qaynaq tikişlərinin və tikinti materiallarının keyfiyyətinə nəzarət” labobatoriyasının texniki əsasları ilə 2005-ci ildən fəaliyyətə başlamışdır. Metalların, qaynaq tikişlərinin keyfiyyətinə nəzarət həmçinin, radioqrafiya və liftinq şirkətin əsas fəaliyyət sahəsidir. Əsas diqqət müxtəlif layihələr üçün  təhribatsız müayinə üzrə mütəxəssislərin hazırlanması və təliminə yönəldilmişdir.
“CN Co LTD” şirkəti , Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən və Dövlət Standartlaşdırma, Metrologiya Komitəsinin və Azərbaycan Respublikasının Patent tərəfindən akkreditə olunur və müavfiq lisenziyalarla təmin edilir. “CN Co. LTD” şirkəti professional əməkdaşları və müasir avadanlıqları sayəsində bir çox yerli və beynəlxalq layihələrdə, sərgilərdə və konfranslarda müvəffəqiyyətlə iştirak etmişdir.
Şirkətin yaradıcılarından biri olan Azər Cəbiyev Azərbaycanda ilk dəfə 1959-cu ildə ultrasəs metodunu tətbiq etməyə başlamış, bu isə şirkətin bu sahədə üzrə təcrübəsinin 50 ildən artıq olduğu deməkdir.
“CN Co. LTD” şirkəti aşağıdakı sertifikatlarla təmin edilmişdir. Hal hazırda şirkətin rəhbəri Azər Cəbiyevin oğlu Nicat Cəbiyevdir.